Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / Activity profiles / logistics, operational and ICT-management in care and cure

logistics, operational and ICT-management in care and cure


Our organisation type is:: Business partner, Other

We are active in the following Technologies: Service innovation, User perspective, Social Science/Elderly, Field trials / living lab, Integration, Learning & Training, Standardization, Accessibility, Other technology provider, Communication / Dissemination / Marketing, Public Health policies, Impact assessment, Knowledge transfer, Business development, Project management

Applications: Health & wellness, Home care, Information and learning, Knowledge Transfer, Mobility, Safety, security, privacy, Skills enhancement, Social interaction, Supply with goods & chores, Work, Other

Logistiek (zorg) Management: kostenbesparingen, effectiviteit en efficiency bereiken door slimme innovaties. Samen-werken moét omdat :  de personeelskost blijft stijgen  er significante stijging van chronische ziektes opgetekend wordt  financiële onzekerheden en onvoorzienigheden in huidige conjunctuur een feit zijn  multiculturalisering een gegeven is  vergrijzing en hogere levensverwachting een "nieuwe" economie vergt  persoonlijke verwachtingspatronen tov zorg anders zijn dan 15-20 jaar terug  kritische, assertievere én actievere klanten zich organiseren Samenwerken is waardecreatie  in een krimpende arbeidsmarkt  bij stijgende ziekte- en verzorgingskosten  met hogere afhankelijkheidsgraad Als consultingbureau met een bewezen track op zowel strategisch als operationeel niveau wensen wij u bij te staan in de huidige en toekomstige keuzes die dienen gemaakt te worden in de zorgsector. DE FABRIEK VAN DE TOEKOMST Logistieke zorgprocessen ontrafelen : Catering Linnen Medicatie Patiëntenlogistiek Goederenlogistiek Transportlogistiek Supply Chain Procurement Strategic ....  De patiënt is klant en staat centraal  Medisch en verplegend personeel moeten hun rol ten volle kunnen spelen  Kwaliteitsverbetering hand in hand met kostenbesparingen  Kleinschalige, slimme innovaties eerder dan "big bang"theoriën  Transparantie en doelmatigheid in de zorgprocessen  Zorg op maat

Contact details

Contact

Koen Van Damme
Phone: +32(0)475310442
koen@jpkconsulting.eu

Institution/Company

JPKconsulting/konings Logistek
Elsbrug 21, 9260 Wichelen - B -

Belgium